30.4.13

Tilrednings-sättet af en ny grön Färg,

Tilrednings-sättet af en ny grön Färg, af Carl Wilhelm Scheele. Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Oct. Nov. Dec. 1778 At man ...

29.4.13

RON Vid köldens verkan sistledne vinter, på åtskilliga slags träd och buskar uti och näst omkring Åbo.

Jutussa ei käsitellä värejä. Jutussa käsitellään Suomessa kasvavia kasveja ja kuinka ne kestävät talven. Af Pehr Kalm. Kongliga Vetenska...

28.4.13

Fortsättning af rönen angående de Alcaliska salten, med mera

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Jul. Aug. Sept. 1756 Ingifne af G. Brandt. Då klar Spiritus falis göts på Berliner-blått at därme...

27.4.13

Beskrifning på Tvål, som är tjenlig til Bom-ulls-garns Blekning.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Januar. Febr. Mart. 1752 Af Eva de la Gardie. Man brukar dertil Al-Björk eller En-aska: har man e...

26.4.13

Ilmoitus: Värjäri

Helsingin Sanomat 181, 10.8.1910 Värjäri, jolla on tottumusta vanhojen vaatteiden värjäyksessä, saa jonkun kuukauden aikana sijaisen paikan...

Ilmoitus: Saan ilmoittaa! (Wärjäysliike)

Hämeen Sanomat 143, 13.12.1901 Wärjäys liike on minulla Karenin pois muutettua ja olen alentanut wärjäys hinnat. E. Hilden.

25.4.13

Sätt at förwara, hwariehanda Trä-Byggnader från Röta.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Oct. Nov. Dec 1742 Beskrifwit af J. Jul Salberg. Uti en gemen Martialisk Vitriol eller så kal...

24.4.13

Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i Apothequen bewaras, och hos oss i Fådernes-landet wäxa.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, 1741 På Kongl. Wetenskaps Academiens anmodan, har jag här upteknat de Medicinal wäxter, som i Apo...