21.4.07

Suomen lipusta alkaa kiista kiihtyä.

Helsingin Uutiset, 57, 20.7.1863

Dagblad, joka jo aikaisin oli sepittänyt ehdotuksen ja sen lewittämiseksi näyttää perustaneen sisällisen lähetyksen, koettaa suurella innolla ja ykspuolisuudella ajaa ehdotuksensa läpitse. Sitä wastaan on tullut pari wasta-ehdotusta, toinen "Undeeumque"lta[?] (Z. Topelius'elta) ja toinen nyt äskettäin "Arno"lta. Molemmat owat tehneet hywin perustetuita muistutuksia Dagblad'in ehdotusta wastaan, etenkin sen, että Suomen lippu, Dagbaldin ehdottamana, olisi waikea eroittaa Skandinawilaisista. Ruotsin loppu, näet, on sininen pohja ja keltainen risti; Tanskan on punainen pohja ja walkoinen risti; Norjan taas punainen pohja ja sininen walko-reunainen risti. Näistä kolmesta on Dagblad paikannut kokoon oman ehdotuksensa: punainen pohja ja keltainen sinireunainen risti; - pohja on otettu Tanskan lipusta, risti Ruotsin lipusta ja tuo sininen reuna ristin ja pohjan waälillä kuuluu Norjan ristiin ja Ruotsin pohjaan. Taitawammin ei meitä tosiaan woisi sekoittaa Skandinawian kanssa yhteen! - Z. T:n ehdotus on: walkoinen pohja, sen päällä sininen wino-kaista, joka menee warren-puoliselta yli-kulmalta ulkopuoliselle ali-kulmalle, ja nuo kaksi muuta kulmaa myöskin sinisinä. Arnon ehdotus on sama sillä muutoksella, että wiime-mainitut kulmat tehdään punaisiksi.

Myös näitäkin ehdotuksia wastaan on tehty perustettuja muistutuksia. Ylipäänsä emme soisi, että tämmöinen asia tehtäisiin puolueen-asiaksi, kuten Dagblad'in Skandinawilainen ehdotus sen tekee. Ehdotuksia sopii tehdä monenlaisia ja Säädyt Hallituksen kanssa niistä walitkoon. Jos muinaisen Ruotsin-wallan muistoksi tahdotaan lippuumme keltaista wäriä, niin pantakoon kolme raitaa: sininen, keltainen ja punainen. Jos risti katsotaan tarpeelliseksi (Lontoo[?], Genua ja Sardinia, eikä yksistään Itämeren seudut, kantawat ristin lipuissaan), niin miks'ei punainen kelta- tai wiheriä-reunainen risti sinisen pohjan päällä? Mutta Dagbladin ehdotukseen me puolestamme emme woi suostua.

Ei kommentteja :