27.4.07

Grahamin tuliwäri


Wiipurin Sanomat, 36, 5.3.1887

Grahamin "tuliwäri" on sekoitus, joka ihmeellisellä tawalla suojelee syttymästä puuta, jota sillä on maalattu. Helsingissä on tehty Katajanokalla koe, jolloin sytytettiin kaksi petroleumiin kastetuilla sahajauhoilla täytettyä lautahökkeliä, joista toinen oli sisältä ja ulkoa maalattu n. s. Grahamin tuliwärillä ja toinen tawallisella n.s. punamultawärillä. Puolen tunnin kuluessa oli jälkimäinen palanut maan satalle, kuin sitä wastoin toiset seinät wielä oliwat pystyssä ja katto paikallaan. Folkw. tietää, että kaupunkiwirastojen käskystä tätä wäriä on käytettäwä kaikkiin puurakennuksiin Göteporissa ja Tukholmassa.

Ei kommentteja :