29.4.07

Rahan lukeminen


Savo, 133, 16.11.1885

Rahan lukeminen ei aina ole niin hauskaa kuin moni luulee. Kansallis-welan lunastus-konttorissa Washingtonissa on 120 naista, jotka joka päiwä k:lo 9:stä aamulla k:lo 4:jään illalla eiwät tee muuta kuin lukewat setelirahoja, jossa työssä he tottuwatkin erinomaisen taitawiksi. Mutta waikka useimmat noista naisista owat nuoria, näyttäwät he hywin kalpeilta ja uupuneilta; monella on awonaisia haawoja käsissä ja kaswoissa ja silmät kipeät. Sihhen on syynä arsenikki setelien wiheriässä wärissä. Waikka suurinta warowaisuutta noudatetaan, ei tautia woida estää. Pieni naarmu käsissä rupee riehumaan ja käsistä kulkee myrkky kaswoihin ja silmiin. Joka aamu annetaan jokaiselle setelinlukijalle uusi sieni sormien kastelemista warten, mutta illalla on se musta arsenikista. Monen täytyy luopua koko toimesta. Palkkaa on 75 dollaria (394 markkaa) kuukaudessa.

Ei kommentteja :