23.4.07

Turkinlangan värjäys

Tampereen Sanomat, 122, 18.10.1889

Mitä n. k. "turkinlanka" on, sen epäilemättä jokainen lukijamme tietäwät. Kelwollisen "turkinlangan" pääominaisuudet owat, että sillä on kirkas, tummanpunanen wäri ja että wäri on pysywäinen. Maamme puuwillatehtaissa kyllä on "turkinpunasta" wärjätty, mutta ne ei ole täysin niitä tarwitsewan yleisön waatimuksia tyydyttäneet, jonka wuoksi kaupassa olewaiset owat suurimmaksi osaksi ulkomaalaisia.

Pari wuotta sitten rupesi toiminimi Ewert Holmberg, Orawaisissa, "turkinpunasta" wärjäämään. Alussa kiittiwät käyttäjät Holmbergin "turkinlankoja" hywiksi, mutta sittemmin owat ostajat moittineet näitä, pääasiallisesti wärin pysymättömyyden wuoksi.

Jywäskyläläinen wärjäriyhtiö Kuttonen ja Björkman, owat hekin nykyjään tällä alalla yrityksiä tehneet ja iloksemme woimme mainita - sanoo Suomen Kauppalehti - että heidän "turkinlankansa" näyttäwät kaikin puolin tyydyttäwän niitä waatimuksia, mitä kelwolliselta "turkinlangalta" waaditaan. Jos heidän wärjäämänsä langat aina tulewat sellaisia kuin ne, joita me olemme nähneet ja koetelleet, on luultawaa niiden ennen pitkää saawan hywän menekin kaikkialla maassamme.

Ei kommentteja :