4.3.08

Uusi kaunewärjäyslaitos


Turun Lehti 118, 9.10.1884

kauppias Blomberg'in talossa kauppatorin partaalla, wastaanottaa kaikenlaista wärjäystyötä, myöskin willoja kehrättäwäksi ja kaikenlaisiksi waatetusaineiksi walmistettawaksi. Hinnat kohtuulliset; työ walmistetaan huolellisesti. Wanhain waatetten pesu ja wärjäys, niin kokonaisten kuin ratkottuinkin, erittäin hywä ja halpahintainen. Turku, Lokakuulla 1884.
Robert Nikander.
Läntinen Aurakatu 18.

Ei kommentteja :