9.3.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 84. Rikki eli tulikiwi.

Oulun Wiikko-Sanomia 29, 22.7.1854

84. Rikki eli tulikiwi.

Rikkiä tawataan paikoin luonnion walmistakin kiteytyneinä eli rakeina (kristalleina) kipsin ja merkelin seassa Sicilian, Espanjan, Italian ja Puolan mailla, ja muutamain tuliwuorten tienoilla löytyy sitä höyryistä jähtyneenä hauteena (härmänä). Harmoin on se kuitenkin semmoisena aiwan puhdas, waan pitää ensin puhdistettamaan ja selwitettämään muista yhtyneistä aineista. Tawallisemmasti saadaan sitä rikkimalmista, jossa se on raudan kanssa seoitettu. Semmoisessa yhteessä löytyy sitä runsaasti Ruotsinkin maalla. Puhdistettuna sulataan se ja waletaan puikoiksi.

Rikinpöly eli tulikiwen kukka (ruots. swafwelblomma) on yhtä ainetta, kun itse rikkikin, mutta puhtaampaa, kuin puikkorikki. Kuiteukin on rikinpöly tawallisesti saastutettu wähällä wihtrilli-öljyllä, joka helposti saadaan wedessä huuhtomalla siitä lähtemään. Sitä käytetään erittäinkin lääkityksiä warten syyhelmässä ja muissa tiloissa.

Tulikiweä kaiwataan monenkin tarpewsen. Hiilen ja saltpietarin kanssa tehdään siitä kruutia, eläwän hopian kanssa sinuperia; siniwihtrilliksi ja erittäinkin wihtrilli-öljyksi kulutetaan sitä paljon. Ainoastansa tulitikuiksikin oli se muutamia wuosikymmeniä tätä ennen kowin tarpeellinen ja hyödyllinen aine, ja on wieläkin, waikka ei sitä enää pannakkaan niin paksulta näitten nykyaikaisten pienten tulitikkuin
päähän, kuin tapana oli entisiin panna.

Ei kommentteja :