9.3.08

Carbolineum avenarius. (mainos)


Turun Lehti 35, 23.3.1886

Carbolineum avenarius.

Puunsäilytys- ja Siwelemis-öljy,
jota woi käyttää terwan ja öljywärin asemesta suojelemaan puuta mätänemisestä ja sientymisestä sekä köysiä pahenemasta y. m. Sitten noin 10 wuotta on se tunnettu paraimmaksi tähän asti keksityistä antiseptillisistä aineista; sen erinomaisen waikutuksen mätänemistä ja sientymistä y. m. wastaan todistawat ulkomaan paraimmat rakennushallitukset ja arkkitehdit.

Myöskin Suomessa on sen lyhyen ajan kuluessa kuin öljy täällä on ollut kaupan, sen suurta hyötyä puurakennuksessa, silloissa y. m. tunnustettu.

Likempiä tietoja saadaan kirjaisista, joita saadaan allekirjoittaneelta.
Conr. Spoof.
(Auran sokeritehdas).

Ei kommentteja :