3.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 89. Saframi.


Oulun Wiikko-Sanomia 35, 2.9.1854

Saframi-kukka, Crocus sativus, joka kuuluu sipuli-kaswien luokkaan, tawataan wiljelemättä Persian, Turkin ja muilla itäisillä mailla, wiljeltynä Espaniassa, Italiassa, Kreikassa ja muilla Euroopan eteläisilä tienoilla. Se kukkii tawallisesti syksyllä myöhään punasilla kukkalehdillä. Niitä ei kuitenkaan saframiksi poimita, waan ainoastansa se keskellä kakkaa olewa, kolminupullinen naarain (Ruots. pistill), joka kaswarssa on täysi-punainen, mutta kuiwaessa muuttuu kellertawaksi ja kurtistuu kokoon. Saframilla on oma kryyti-hajunsa ja katkera, kirpiämäinen makunsa. Rahtunen weteen pantuna painaa koko joukon wettä keltaiseksi.

Kaupassa kulkee monenkin laista saframia, parempaa, huonompaa, ja eri nimillänsä paikkain jälkeen, joissa se on kaswanut. Petollisesti seotetaan sitä monella muulla halwemmalla aineella. Persian saframi on parhaan nimen ja arwon woittanut.

Ei kommentteja :