6.3.08

Kotelovärimainokset


Tapio 89, 15.11.1882

Arwoisia Käyttäjiä huomautan, että Kotelo Wärejä koti wärjäystä warten suomen ja ruotsinkielisellä käytäntö-osoitteella löytyy minulla alituinen warasto 24 eri wäri lajia, sekä että nämä kotelot sisältäwät kahta wertaa enemmän ja owat käyttäjille puolta huokeammat kuin toiset samanlaatuiset kaupassa löytywät wärit.

Hinta on saa kuin niillä pienillä koteloilla ja tukuttain ostajille myönnetään korkein alennus: saan myös erittäin huomauttaa, että jokainen muulta ostettu kotelo on molemmalla siwulla warustettu nimimerkilläni.

W:m Sandberg.
Tampereella.
(T. S. 6 k. 17 riw.)

-----------------------------

Wärejä koteloissa kotiwärjäystä warten suomen- ja ruotsinkielisellä käytäntöosoitteella.

Sittenkun näitä wärejä, joita suuren etunsa suhteen pidetään korkeassa arwossa, enemmin on alettu käyttämään, on ainiaan karttuwa menekki wiekotellut monenlaisiin wäärentämiskeinoihin, jonka wuoksi pidämme sen edeskinpäin parhaampana turwananne uudelleen huomauttaa, että jokainen meillä ostettu kotelo on molemmalla syrjällä warustettu meidän nimimerkillä

C. M. Otto & C:o
Helsingissä.

Ei kommentteja :