28.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 3. Kipsi.


Oulun Wiikko-Sanomia 3, 22.1.1853

On eräs kalkkikiwen laji, joka tawataan usiammissa Euroopan maissa. Sitä käytetään keltaisen ja wehriän (kröönin) klasin tekoon, posliini- ja sawi-astiain klasiamiseen (silaamiseen), waluri-muoteiksi (formuiksi, kaawoiksi), ousiksi kuwiksi, apilaan wäettämiseksi j. n. e.

Ei kommentteja :