10.3.08

Taksa, jonka mukaan Taara eli päällyspaino on luettawa. (osa)

Suomalainen Wirallinen Lehti 28, 4.2.1887

Taksa, jonka mukaan Taara eli päällyspaino on luettawa.

A. Maahan tulewille tawaroille.

[Listassa mainitaan mm.]

Alunaa
Paineita ja wärjäysaineita:
aniliinia läkki-astioissa
lyywittiä ja mönjää
sinuuperia kaksinkertaisissa laatikoissa tahi kaksinkertaisissa nahkasäkeissä, tynnyrien sisässä
kosenillia
kudbear- ja lakdye-painetta
indigoa, lujaan pakattua
indigoa, syöstettyä eli mätättyä
indigoa, suroneissa (nahkasäkeissä)
orleanaa, kiwi-astioissa
orleanaa, palttinalla warustetuissa wakoissa
orleanaa, wakoissa ynnä tynnyrien kanssa
saffloria, pakoissa
Safrania läkkirasioissa
Muita tässä taulussa eriksensä nimittämättömiä paineita, wärjäys-aineita ja liuwoksia läkki-astioissa
Galleppeleitä ja diwi-diwiä
Gummi-pihkaa, Arapian, Senegalian, gummiguttaa, -draganttia, -kopaalia, -sandarakkia ja kaikki muita eriksensä nimittämättömiä gummi-lajia
Harpoesia, gallopotia, kolofoniumia ja Amerikan pihkaa
Liitua
Pellawalankoja pakoissa
Metalleja:
antimoniumia
auripigmenttiä, rauschgelbiä ja arsenikkia
auripigmenttiä, rauschgelbiä ja arsenikkia kaksinkertaisissa tynnyreissä
gleteä ja hopeanlehtiä
peilintausta-ainetta ja tinaa tangoissa
terästä, kaluksi tekemätöntä ja spiauteria eli sinkkiä lewyinä
Salmiakkia, puhdistettua ja puhdistamatonta
Schellakkaa
Silkkiä, raakaa ja kehrättyä, kaikenlaista
Silkkiä, pakoissa
Suotaa rauta-astioissa
Tärkkelystä
Willalankoja kaikenlaisia
Muist. Loimiksi täydellisesti walmistetut willat eli walmiiksi luodut loimet, rullille wyyhdittyinä, punnitaan rullien kanssa yhtenä, ja wähennetään niiden wuoksi 25% willain bruttopainosta
Willalankoja kaikenlaisia, tawaraköytöksissä
Wiinikiweä, puhdistettua ja puhdistamatonta

Ei kommentteja :