16.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 95. Salpietari.


Oulun Wiikko-Sanomia 38, 23.9.1854

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 95. Salpietari.
Tawataan luonnon-walmiina Itä-indiassa, Ceylonin saarimaalla, Ekyptissä, Kreikan saaristolla, Italiassa ja muuallakin, mutta paljo sitä laitetaan taidolla lisäksi niin kutsutuissa salpietari-ladoissa paikoittain Suomessakin. Sekin on omalaatuistansa suolanlajia, kuusitahkoisina rakeina, wedessä liukenewa, tulessa sulawa ja rätinällä palawa. Kieltä wasten tuntuu se kylmähtäwälle, kirpiälle, suolaiselle.

Salpietari kulkee kaupassa osittain raakana, osittain puhdistettuna. Edellinen on kellahtawa näöltänsä ja nehkiänlainen, jälkimäinen kuiwempata ja walkiata.
Sitä tarwitaan kruutinl tekoon, lääkkeiksi ja muuksi.

Ei kommentteja :