6.3.08

Palwelukseen otetaan. (ilmoitus)


Sanomia Turusta 17, 24.4.1874

Palwelukseen otetaan.
Muutamat raittiit ja kunnolliset maalarit woiwat saada pysywäistä työtä
W:m Crichton ja Kumpp:lla.

Ei kommentteja :