4.3.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 54. Paperi.

Oulun Wiikko-Sanomia 41, 15.10.1853

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista.
54. Paperi.


Vanhin paperi tehtiin Ekyptissä kaswawan papyros-ruowon kalwosta eli kuoresta jo monia satoja wuosia ennen Krist. synt. Kahdeksannen wuosisadan alulla oppiwat Arapialaiset pumpuli-paperia walmistamaan ja toiwat saman opin 11: wuosisadalla Spanjaan. Knn siellä jo silloin löytyi wesimyllyjä, niin ruwettiin niitä paperi-myllyiksi käyttämään, jotka Spanjasta 1300: wuoden paikoilla lewesiwät Italiaan, Franskaan ja Saksaan. Samaan aikaan opittiin myös pumpuli-waatteen rääsyistä paperia tekemään. Varsinaista rääsy-paperia ei tiedetä olleen ennen Muotta 1318, jos kohta lienewät pumpulin lisäksi jo ennenkin waate-rääsyjä sekaan jauhaneet. Myöhemmin aljettiin pellawa- ja hamppu-waatteenkin rääsyistä paperia walmistamaan, ja nyt tehdään sitä eri tarpeisiin jo muistakin aineista: silkkisistä ja willaisista rääsyistä, oljista ja muista aineista.

Ensimmäinen paperi oli ainoastansa kirjoittamista warten, mutta nyt löytyy paperia moneen muuhunkin tarpeesen: pränttipaperia, kääre-paperia, kartuusi-paperia, pappia, seinä- eli tapetti-paperia, katto-paperia j. n. e.

Wanhaan aikaan, ennenkun paperia löytyi, kirjoitettiin kiwille, sarwelle, luulle, puulle, tuohelle ja muille mokomille aineille.

Ei kommentteja :