17.3.08

Maidonhoidosta ja woinwalmistamisesta: Woin wärjäys.

Suomalainen Wirallinen Lehti 20, 19.2.1870

Maidonhoidosta ja woinwalmistamisesta.
(Jatko ja loppu n:roon 19.)
Toinen Walmistaminen.


[Tässä on vain voin värjäämistä koskeva pätkä artikkelista.]

[...]

Woi pitää nyt näyttämän komaksi ja kirkkaaksi; sillä pitää olla miellyttämä hapahko eli mandelimainen maku ja haju, jonka ohessa se suolawesi, joka näyttäiksen pinnalla, pitää olla wesikirkkaina helminä, ilman mitään maito-sekoituksetta.

Woin wärjääminen.

Että woilla olisi koko wuoden sama keltainen wäri mikä kesällä saadaan hywältä laitumelta, jota ostajat myös haluawat, on tapana wärjätä woi, ja on etenkin tarpeellinen talwella sekä happamattomasta kermasta kirnutulle woille, sillä woi siitä tulee tawallisesti waaleampi kuin hapahko-kermasta.

Wärjäämiseen käytetään tawallisesti Anatto-wäriä, jota wetelässä muodossa löytyy kaupassa. Tätä wäriä otetaan kerman mukaan sopiwa määrä ja pannaan kermaan kirnuamista alettissa. Wielä parempi kuitenkin on jos kermaan määrätty wäri ensin kiehutetaan nuoressa maidossa, ja sittemmin, sen jäähdyttyä sekä kelmun päälle muodostuttua ja sen kuorittua, sekoitetaan kermaan. Tämän wärin puutteessa woidaan myös käyttää keltaista porkkana-nestettä woin wärjäämiseen. Tämä walmistetaan siten, että hywin puhdistetut porkkanat hienonnetaan ja hillan päälle kaadetaan lämmintä wettä; kun tämä wedensekainen hilla on seisonut yhden eli kaksi tuntia, siiwitään neste liina-waatteen läpi ja sekoitetaan kermaan ennen kirnuamista.

Woi taidetaan myös wielä kirnustakin otettua wärjätä, ehkä tämä, Anattowärin ylwisetsi tultua, harwemmin tapahtunee. Siinä tapauksessa käytettäwä wäri walmistetaan seuraawalla tawalla. Sulatetaan naula suolaamatointa woita wähäsellä tulella, ja otetaan pinnalle syntywä waahto pois; woin selettyä pannaan 9 luotia puhdistettua orleanaa ja 2/3 luotia gurkmejaa sekä annetaan koklo laite wähäsellä tulella hiljaa kiehua tunnin aikaa, alituisesti sekoittamalla, ettei woi kärwentyisi. Liuos siiwitään ja puserretaan sitte harwan liinawaatteen läpi astiaan, missä wäri woidaan säilyttää tulewaan käyttämiseen. Jos wäriä jäisi liinawaatteesen, woidaan se käyttää uuden woi-wärin walmistamiseen samalla tawalla kuin ensikerralla tapahtui.

Woin wärjääminen tällä wärillä tapahtuu ensimäisessä suolaamisessa; käytettäwän wärin määrä riippuu sen woimasta. Kun woi ensimäisen walmistamisen perästä on lewitetty kaukalon pohjaan suolattawaksi, otetaan sitä noin 1naula ja walellaan 1—2 ruokalusikallisella woiwärillä, joka on hiljaa sulatettu, sekä sekoitetaan woin kanssa niin tasaisesti kuin mahdollista. Näin wärjätty woi lewitetään kaukalossa lewitetyn woin päälle; sen päälle ripistellään woille ai'ottu suola, ja wäri sekoitetaan samalla kertaa kuin suolakin.

[...]

Ei kommentteja :