15.3.08

Priskurant på Rifven Oljefärg


Finlands Allmänna Tidning 96, 27.4.1852

Priskurant

Rifven Oljefärg


af Gammelstads fabriks tillverkning invid Helsingfors. Försäljningen sker ifabriks-försäljnings-magasinet uti Handlanden Sundbergs arfvingars gård, i närheten af senats- och salutorgen, der äfven reqvisitioner i större och mindre partier emottagas af Tschetschulin.

Silfver.

Röda färger. Rub. k.

Sinober 1:a .................................. pr skålp. 2. 75.
D:o 2:a .................................. „ „ 2. —
Mönja .................................. „ „ — 18.
Blåa färger.
Pariser .................................. „ „ 1. 80.
D:o blandadt med blyhvitt .................................. „ „ — 68.
Berlinerblått 1:2 .................................. „ „ — 60.
D:o 2:a .................................. " " 11 — 45.
Gröna färger.
Parisergrönt 1:a .................................. „ „ 1. 20.
D:o 2:a .................................. - 80.
Spanskgröna, mörk .................................. „ „ — 55.
D:o ljusare .................................. „ „ — 40.
Engelskgrönt 1:a .................................. " " — 80.
D:o 2:a .................................. „ „ — 40.
Gula färger.
Chromgult 1:a .................................. " " — 80.
D:o 2:a .................................. „ „ 70.
Mengen .................................. „ „ — 20.
Gulocker .................................. „ „ — 10.
Hvita färger.
Schefferhvitt 1:a .................................. " " 1. —
D:o 2:a .................................. „ „ — 80.
D:o 3:a .................................. „ „ — 60.
Blyhvitt, Engelsk, 1:a .................................. " " — 18.
D:o d:o 2:a .................................. „ „ — 15.
Bruna färger.
Umbra 1.a .................................. „ „ — 40.
D:o 2:a .................................. „ „ — 25.
D:o 3:a .................................. „ „ 15.
Brunocker .................................. " " — 14.
Brunrot .................................. " " — 12.
Gråa färger.
Gråfärg, fin .................................. „ „ — 18.
Grundfärg, grå .................................. „ „ 10.
Svart färg.
Svartfärg, 1:a .................................. „ „ — 18.
Torra färgstofter för Limfärg.
Malen Mineralweiss .................................. pr skalp. 1. —
D:o Krita 1:a .................................. „ „ — 35.
D:o d:o 2:a .................................. „ „ — 25.
D:o Gulocker 1.a .................................. „ „ 1. —
D:o Sitthjelp 1:a .................................. „ „ 3. —
Raffinerad Linolje-fernissa .................................. pr kanna 1. 25.
Raffinerad Hampolje-fernissa .................................. " " 1. —
Kitt .................................. „ skålp. — 10.
Renad Terpentin.................................. " kanna 1. —

Penslar, kärl, såväl af sten som träd, för färgerna och fernissan, till diverse priser, äfven kunna ofvannämnde färger utblandas till alla sorter såväl mörkare som ljusare kulörer om så åstundas.

Alla ofvanstående oljefärger kunna, utan vidare åtgärd, till målning begagnas, endast de utspädas med fernissa. Alla hvita färger som målas invändigt i rummen böra utspädas med terpentin.

Ei kommentteja :