16.3.08

Kuninkaallista leikkiä.


Kaiku 116, 14.10.1890

Italian kuninkaalla Viktor Emanuelilla ja wanhemmilla Italian upseereilla oli tapana wärjätä hiuksensa. Nykynen Italian kuningatar tahtoi, että kuningas Umberton pitäisi seurata heidän esimerkkiään ja wärjätä harmajat hiuksensa mustaksi. Hänen kehotuksensa meniwät kuitenkin turhaan. Kuningas Umbertolla on kerrassaan rehellinen luonto, eikä hän huoli semmoisista keinoista. Kun kuningatar huomasi kehotuksensa turhiksi, päätti hän käyttää wiekkautta. Hän tilasi hienointa hiuswäriä Pariisista ja asetti sen kuninkaan pukuhuoneesen ynnä kirjallisen neuwon, mitenkä sitä tulisi käyttää, mutta ei puhunut kuninkaalle sanaakaan asiasta. Ei kuningaskaan puhunut mitään, waikka hän tietysti huomasi ansan, mihin häntä koitettiin. Kuningattarella oli iso walkonen willakoira, josta hän oli hywin ylpeä, mutta kuka woi kuwata hanen hämmästystään, kun se eräänä päiwänä tuli hänen huoneesensa ihan sysimustaksi wärjättynä. Kuningas oli näet siihen koettanut pariisilaista wärikeinoa - mutta siitä päiwästä ei kuningatar enään puhunut kuninkaalle hiusten wärjäyksestä.

Ei kommentteja :