6.3.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 91. Safluori.


Oulun Wiikko-Sanomia 36, 9.9.1854

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista.
91. Safluori.


On erään Ekyptissä, Persiassa, Itä-indiassa ja wiljeltynä Etelä-euroopassakin kaswawan karhiaissukuisen (Carthamus tinctoria) kaswin kuiwatuita kukkalehtejä. Niissä on sekä keltaista että punaista painetta eli wäri-ainetta, joka edellinen ulos luotetaan suolawedellä, niin että punainen aine yksinänsä jääpi jäljille. Parhaaksi arwataan Persian Safluoria. Pilaumista wasten pitää Safluoria säilytettämään pimiän woittawassa, wiiliäss, nehkiässä paikassa, ei kuitenkaan niin nuoskiassa, että homehtuisi.

Ei kommentteja :