8.3.08

Billigt surrogat för öljefärg.

Åbo Tidningar 68, 2.9.1843

Man dönderkrossar färsk och lös sötmjölksost på en rifsten, i en stengryta eller marmormortel, blandar derefter osten med en lika mängd släckt kalk uti en kruka, då allt blir som en deg. Sedermera omrör man denna blandning mycket väl utan tillsats af vatten, då man erhåller ett hvitt flytande ämne, hvilket åpstryckes som kalklimning och torkar ganska snart. Men som denna tillblandning snart tjocknar, så måste man samma dag använda den. För att gifva den färg, blandas deri ockra, Amerikans bolus eller hvad annan kalkhaltig färg som helst. Likväl måste färgtillsatsen, för att blifva varaktigare, först uppblandas med litet vatten. Sedan man tvenne gånger påstrukit denna färg, så kan den poleras med en yllelapp eller något dylikt, hvarigenom den erhåller en fernissaktig glans.

Ei kommentteja :