13.3.08

(Mainoksia)

Ahti 12, 25.3.1880

Maalareille:
Kimröökiä, sinkkilvalkoa, lyijywalkoa, terrasiennaa, kruununkeltaa, keltamultaa, Pariisin ja Berliinin sinistä, Spanian wehriäistä, umbraa, y. m. m. sekä kostutettua liitua, öljyynjauhettua walkoista, keltaista, sinistä ja wehriäistä wäriä sekä öljyä, tärpättiä, kupaalia ja lakkakiilloksia.
E. A. Bäckman'illa.

---------------------------------

Wärjäreille:
Suolahappoa, mieluimmin kosottain;
Tulikiwihappoa " "
Brisiljoa, wehriää witrilliä, sinistä ja walkoista alunaa ja oljaania sappiomenia, anelinia, punaista ja sinistä gredeliiniä, sandeliinia, kromsyrakalia y. m. m.
Valkoista Amykkoa asustolle.
Asusto-, pesu- ja pesustus-saipuaa;
Pesu-pulweria;
Pöytä suolaa ja kiiltomustetta.
E. A. Bäckman'illa.

---------------------------------

För målare
Kimrök, zinkhvitt, blyhvitt, terrasienna, krongult,
Gulockra, Pariser & Berlinerblått;
spansktgröna, umbra. m. fl. samt slammad krita öljerif--- i hvita, gula, blåa & gröna färger samt oljor, terpentin, kopal och läckfernissa hos
E. A. Bäckman.

---------------------------------

För Färgare
Saltsyra, helst partivis;
Svafrelayra " "
Brisilja, grönhvictriol;
Blå & hvit alun och oljana.
Galläpplen, annelin — röd & blå gredelin, sandel, kromsyradtkali m. m.
Hvit Amykos, för toaletten.
Toalett-, tvätt & Rysktvålar;
Tvättpulver; bordsalt och blanksrärta
Hos E. A. Bäckman

Ei kommentteja :