6.3.08

(Sinipaineen synnystä...; kommentti)


Oulun Wiikko-Sanomia 13, 28.3.1829

Seuraawa palanen on lähetetty tähän lehteen pantawaksi. Koska se on siiwolla ja myös somasti kirjoitettu, niin tahomma täsä tehä lähettäjälle mieliksi.

Kymmenennesä lehesä annettiin meille Sinipaineen synty tiedoksi. Huwittawa on tietää kaikellaisia, ja solmalta näytti myös minusta tämän Indigon walmistaminen; mutta kummastelin wähän miksi kansan ylellisyyttä ainoastansa täsä asiasa soimattiin, joka minusta näyttää pian wähimmän weroselta. Minä ajattelin näin: Kuin saataisiin ensiks laiskuus pakenemaan, ja sitten ylöllisyys ruosa ja juomasa, joka turmelee terweyden, niin eiwät taitasi siniset waatteet haitata, jotka lämmittäwät ruumiita. Ettäköhön, Hywät Herrat! panettas lystin wuoksi ensi lehteen tätä mun ajatustani.

Ei kommentteja :