6.3.08

Helppohintaista ja kestäwää maalia.


Hämäläinen 18, 5.3.1881

Keitto-astiassa sulatetaan 12 unsia hartsia, johon kaadetaan 12 naulaa liinöljyä ja siihen sitte 3 tahi 4 tankoa tulikiweä. Wäriksi sekoitettakoon keltaista okraa.
Kun ensin maali parin päiwän perästä on kuiwanut, maalataan wielä kerran. Tämä maali on hywää portteihin, aitauksiin, owiin ja akkunoihin y. m. Se suojelee ei ainoastaan puuta, waan on hywää muurillekin.

Ei kommentteja :