28.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 107. Sumakki.


Oulun Wiikko-Sanomia 49, 9.12.1854

Se on paine- eli wäri-ainetta, jota walmistetaan erästen kaswainten lehdistä ja warsista, jotka sitä warten rouhitaan eli jauhetaan pieneksi. Niitä kaswaimia, joista latinaisella nimellänsä tuttu Rhus coriaria on etuisin, wiljellään Siciliassa, Espanjassa, Portukalissa, Illyriassa, Franskassa ja muilla Euroopan eteläisillä mailla. Meidän maan tawallisten jauho- eli kangaspuolukkain (sianmarjain) warsista saadaan myös hywää sumakkia eli wäriainetta, niinkuin sen waimowäki, joka monessa paikassa käyttää sitä lankainsa ja kangastensa paineeksi, sen kyllä ilmankin tietää. Mutta sitä he eivät taida tietää, että jonkun 50: tahi 100: wuoden perästä maamme sillä taitaa hywät rahat ansaita, jos laittaa sumakkia ulkomaalaisille kaupaksi, jossa rahan ansiossa pienet lapsetkin, ja muut wäettömät ihmiset, jotka waan jaksawat sian marjan warren maasta ylös nyhtää, taitawat apuna olla. Se rahan-ansiokeino saattaisi waikka jo ennenkin mahtiinsa tulla.

Ei kommentteja :