15.3.08

Kuiwattua parkkia

Ahti 27, 5.7.1879

Kuiwattua parkkia on nyt mahdottomissa määrin yötä päiwää tuotu Ouluun aina 15 penikulman matkan päästä. Nykyjään wallitsema rahaton aika on pakoittanut maalaisia enempi kuin edellisinä wuosina käyttämään tätä, waikka wähäistäkin, tulon lähdettä pajupensaitten kuorimisella. Kiitoksen siitä, että köyhempi osa rahwasta näin on saanut tilaisuuden työ-ansioon, ansaitsemat etupäässä tehtailijat hrat Åst[r]öm, jotka ostawat suurimman osan kaupunkiin tuodusta parkista. Veljesten Aström'in tehdas ostaakin joka päiwä useita satoja häkkejä. Parkin kiskannosta kuuluu kuitenkin maan wiljelijöille olewa se haitta, että parkin kiskojat tallaawat heidän niittynsä metsän wieriltä, jossa tawallisesti paras heinä on, ja jättäwät pajun risut jälkeensä niitylle, joista on nittäessä haittaa. On kuulunut, että maan omistajat uhkasakkojen kautta aikowat koettaa estää mainittua epäkohtaa.

O. W. S.

Ei kommentteja :