8.3.08

(Alahowin wärjäystehtaan mainos)


Laatokka 14, 3.4.1883

Kunnioitettawalle yleisölle saan ilmoittaa, että Alahowin wärjäystehtaaseen Parikkalassa wastaan-otetaan kaikenlaista wärjäys-työtä, niinkuin: sarkoja, puoliwillakankaita, willa- ja pumpulilankoja, willoja ja silkkiä y. m. wärjättäwäksi. Sarkoja ylileikataan weraksi, rässätään ja tampataan. Kaikki työt tehdään helppoon hintaan ja joutuisasti. Parikkalassa Helmikuun 3 päiwä 1883.
Sanfrid Hasselqwist.
Huomaa! Hinnat alennetut.

Ei kommentteja :