2.3.08

Annoncer.


Borgå Tidning 89, 10.11.1847

En färghandlare, som höll rifven färg till salu, undertecknade sig: N. N. rifven färghandlare. Som allt finner sina efterapare, tecknade sig straxt derpå en dukfabrikant, som endast tillverkade ordinära dukar, N. N. grof dukfabrikant.

Ei kommentteja :