17.5.07

Wäri-aisti Turun oppilaitoksissa. III


Sanomia Turusta 52, 29.6.1878

(Jatkoa 49 n:oon)

Näitten tietojen jälkeen käyn nyt kertomaan niitä kokemuksia, joita olen saanut wärisokeudesta kaupungin useimmissa oppilaitoksissa. Kun kysymys oli saada yleinen tieto oppilaitten wäri-aistista, en ole huomioon ottanut niitä, joilla on ollut heikonpuolinen wäri-aisti, paitse merikoulun oppilaissa. Tässä olikin asian laita enemmän käytännöllisellä alalla kuin muissa kouluissa. Saatuani tietoa niistä kokeista, joihin tässä asiassa Ruotsissa on tultu, aloitin tutkia suomalaisten laiwanpäällikköjen wäri-aistia ja huomasin että 42 tänä wuonna koulusta lasketuista kippareista ja katteneista 2 oli täydellisesti wihjaissokeat, 2 ei täydellisesti sokeat ja kahdella heikonpuoleinen wäri-aisti. Ensimainitut, kykenemättömät kun he oliwat punasta ja wihjaista wäriä eroittamaan toisistansa, herättiwät heidän kumppanissansa suurta kummastusta, kun eiwät he itse eikä kukaan muu ollut tiennyt heidän wiastaan. Myöskin koulun johtokunnan jäsenille olin tilaisuudessa osoittaa yhtä näistä wiheriäsokeista ja mitenkä hänen kokeensa wäriä eroittaa aina meniwät mitättömiin. Sattumuksesta ei perämiehiä tällä kertaa tutkittu. Tutkinnon päätös ei siis lainkaan ollut miellyttäwä, kun kysymys oli semmoisesta elinkeinosta kuin merimiehen. Nuo kaksi täydellisesti sokeata suorittiwat wähän sen jälkeen höyrylaiwapäällikkötutkinnon. Wakuutetut itse waillinaisesta wäri-aistista, waroitettiin heitä, etteiwät milloinkaan luottaisi omain silmiensä todistuksiin, sillä ne pettäwät. Tutkintoja toimitettiin sitten allamainituissa oppilaitoksissa, tawallisesti useitten opettajain läsnä-ollessa ja tultiin niissä niihin päätöksiin, jotka seuraawa taulu osoittaa:Niinkuin yllä mainittiin tarkastettiin kouluissa erittäin niitä kohtia, jotka kuuluwat täydellisesti ja ei täydellisesti wäri-sokeaitten aloihin. Kokeista päättäen oliwat useimmat täydellisesti wäri-sokeat ja muutamissa näkyi wallitsewan isokin heikkous kaikissa wäriä huomaawissa elementeistä. heikonpuolista wäri-aistia löytyi kaikissa kouluissa; lyseissa noin 12. Kuuromykkäinkoulussa tehtiin kokeet yleisesti riwakkaasti ja järellisesti, waikka muutamat oppilaat osoittiwatkin kunnottomuutta koko asiaa käsittämään. - Se mielipide on yleinen, että tämä wika löytyy wähemmässä määrässä naisissa kuin miehissä. Naiskoulussa huomattiin ainoasti wiisi oppilasta, joilla oli heikonpuolinen wäri-aisti eikä yhtään wärisokeata. Tytöt käsittiwät wärin laadun yleisesti wiremmin kuin pojat. Neljästä weljestä oli kolme punasokeata.

Lyseissa oli wärisokeain luku suurin 4,6 prosenttia. Nuorenpuolisilla pojilla oli säännöllisempi wäri-aisti kuin wähän wanhemmilla. Useimmat wärisokeat oliwat yli 15 wuotta. Jos kaikki tutkitut miepuoliset luetaan yhteen saadaan 4 wärisokeata sadassa.

B. O. H.

Ei kommentteja :