2.5.07

Waatteiden wäri waikuttaa tarttuwaisuuteen...


Turun Lehti 106, 8.9.1888

Waatteiden wäri waikuttaa tarttuwaisuuteen, waikka sitä eiwät kaikki tiedä. Niin esim. on waarallista käyttää tummanwärisiä waatteita taudinaineilla täytetyssä huoneessa, sillä seillaisiin waatteisiin tarttuu tauti pahemmin kuin walkoisiin. Sen woi helposti itse koetella jos antaa taajan tupakansawun wiisi minuuttia waikuttaa tummaan ja walkoiseen nuttuun; silloin huomaa että tumma nuttu haisee paljon pahemmin tupakalle kuin walkoinen, ja hajukin pysyy siinä kauemmin.

Ei kommentteja :