2.5.07

Tulenkestäwää wäriä.


Suomalainen Wirallinen Lehti 245, 22.10.1885

Usein on mainittu että puu, waate, paperi y. m. kun ne siwellään asbestilla, johonkin määrin käywät tulenkestäwiksi. Asbestilla sekoitettua wäriä on jo alkanut ilmestyä kauppaan ja eilen tehtiin kokeita tämän wärin tulenkestäwyyden selwille saamiseksi. Hietalahden tosilla sytytettiin ison katselijajoukon läsnäollessa wähäinen, kaksiosastoinen koju, jonka toinen osasto oli asbestiwärillä maalattu. Sytykkeenä oli lastuja ja petroliöljyä. Kun maalaamaton puoli kojusta oli poroksi palanut, oli asbestilla maalattu puoli wielä aiwan wahingoittumaton, sekin syttyi kuitenkin wähitellen kun puuaine kuumuudesta oli kuiwanut ja maali oli rawissut pois. Kokeista huomattiin että tämä wäri saattaa suojella helposti syttywiä aineita pienemmästä kuumuudesta syttymästä, niinkuin esim. seinää ja kattoa syttymästä seinäpaperien palamisesta, puukattoa säkenistä syttymästä y. m.

Ei kommentteja :