9.5.07

För Folkw. af Leon (Ett billigt och godt skrifbläck)


Folkwännen 159, 12.7.1883

Ett billigt och godt skrifbläck beredes på följande sätt: Ett halft skålpund grosstötta galläplen, från hwilka det finaste pulwret blifwit frånsiktad, kokas par timmars tid med en och en half kanna regnwatten. Sedan afkoket kallnat, tillsättes ett kwart skålpund järnvitriol (Grönwitriol) och 4 lod gummi arabicum, samt ett halft lod tarbolsyra och ett kwart lod i watten löslig blå anilin (gredelin duger ej). Anilinet upplöses förut i något hett(?) watten. Altsammans lämnas att stå någon wecka i ett öppet kärl och omröres tidtals, hwarefter bläcket afhälles från bottensatsen och fylles på flaskor. Bäst är att tillsätta anilinet först då wätskan hälles i flaskorna. Will man anwända detta bläck till att färga grått med, so bortlämnas anilinet. - Hela denna sats kostar blott par tre mark.

Ei kommentteja :