27.5.07

Fö(r)giftad eidamerost


Morgonbladet 195, 25.8.1874

En liten gosse på Fredriksberg i Danmark, som gnagit på kanten af en eidamedost, fick nyligen häftiga kräkningar, så att föräldrarne mäste skicka efter läkare. Denne förklarade att gossen fätt förgift och att det måste wara anilin i den färg, som begagnats att gifwa often kulör. Den danska tigning, som meddelar detta, uppmanar polisen att anställa undersökningar af den ost, som hålles till salu och hwaraf en del genom sin starka röda färg i synnerhet förefaller misstänkt.

Ei kommentteja :