21.5.07

Parisiska moder.


Åbo Underrättelser 59, 30.7.1834

Ett alldeles nytt, modernt tyg, kallas Estocquienne. Der är till bottnen swart och derpå äro tryckte strödde, enstaka, ganska bjerta blommor, såsom tulpaner, rosor, neilikow, o. s. w.

Den modernaste färgen är nu Lapis (stenfärg) i synnerhet är denna färg omtyckt på Poux de Soie och band till Italienska halmhattar, stundom förenas detta stenfärgade band med ett ljust, bjert, grönt band.

Nu åter ser man swarta, sydda halmhattar ornerade med couleurta band. Detta mode torde likwäl ei blifwa längwarigt.

Klädningarne hafwa ännu mycket wida kjolar, lifwet har merendels en dubbel Pelerin; ärmarne hafwa åter deras förra ofantliga widd.

Ei kommentteja :