7.5.07

Tulenkestäwiä hartsi-öljywärejä.


Tampereen Sanomat 113, 24.9.1888

Tehtailia F. J. Holmgren Helsingissä on ostanut, tietää Hbl. Göteporilaisen tehtaan-isännöitsiä T. E. Wernerin Suomesta saaman patentin keksimillensä tulenkestäwille hartsi-öljywäreille. Hra Holmgren aikoo kohta ruweta walmistamaan sellaisia wärejä Helsingin lähistössä olewalle Ungsmunkholman saarelle rakennetussa tehtaassa: siinä walmistetaan kaikenlaisia muitakin wärejä seä kopaili- ja muita wernissoita. Tämä tehdasliike ynnä sen ohessa wärien wähittäiskauppa tulee harjoitettawaksi toiminimellä: "Frans J. Holmgren & kump." Tulenkestäwät harsi- öljywärit saiwat palkinnon Köpenhaminan teollisuusnäyttelyssä.

Ei kommentteja :