5.5.07

Otollinen maali puulle ja rauwalle.


Oulun Wiikko-Sanomia 43, 29.10.1831

Rauta-paasa sulataan neljännestä waille naula pikiä, ja yksi naula tuli-kiwiä. Kumpasenki sulattua pannaan siihen 4 kannua Walaskalan- taikka hylkeen-traania, ja lämmitetään haaliaksi. Sitten pannaan siihen puolen naulan werta pieniksi leikattua eli wuoltua waksia, joka sulattua tarkkaan seotetaan panokseen. Lisäksi pannaan liemeen hywäksi hienottua kelta- taikka puna-maalia ja seotetaan tarkasti. Niin muodon walmis maali pyhitään lämminnä, ja kuiwattua wielä kerran. Jähtynynnä // kowoo kyllä tämä maali; mutta wetelöipi taas lämmitettyä. Luonnollisesti on tämä keitto waroin ja hiljaisella walkialla lämmitettäwä. Tämä maali, joka ei monenkaan wuoden perästä irtau, on Englannissa hawattu warsin otolliseksi sekä puulle että rauwalle, ja warsin rautakatoille, jotka siltä estetään ruostumasta.

Ei kommentteja :