4.5.07

Kallkolith


Wiipurin Sanomat 22, 26.1.1889

"Kallkolith" on uusi siwellysaine puuta, muureja y. m. warten, jota wiime aikoina on paljon ruwettu käyttämään ulkomailla. Sitä kehutaan huokeammaksi kuin öljywäri ja kestäwämmäksi kuin liina ja kalkkiwärit. Se on tumman ruskeata, waahtoawaa, ammoniakilta haisewaa nestettä samaa ainetta kuin "Schio-Liao" eli kiinalainen werikitti. Tehdään siten, että 5 osaa tuoretta werta ja 3 osaa hienoksi jauhettua kalkkia sekotetaan yhteen ja ohennetaan wedellä tarpeen mukaan. Kallkolith'in walmistamista warten on Saksassa perustettu useampia tehtaita, ja saksalaiset maalarin ammattilehdet puhuwat hywin kiittäwästi tästä uudesta maaliaineesta.
(S. T. L)

Ei kommentteja :