26.5.07

Uutinen värjäripajan palosta


Suomalainen Wirallinen Lehti 108,12.5.1885

(Julkaistu useiden pikku-uutisten joukossa otsikolla Mainittawia tapauksia kuwernööreiltä tulleiden ilmoitusten mukaan)

Yöllä huhtikuun 12 päiwää wasten syttyituli wärjärinlesken Brita Lindhin omistaman Munsalan kylässä ja pitäjässä olewan wärjäripajan ylisillä ja poltti ainoastaan wesikaton ja ylimmät hirsikerrat. Luullaan että tuli tahallansa on sysytetty, kun wärjäripajaa ei ole lämmitetty eikä käytetty maaliskuun loppupuolesta asti. Wahinko wärjäripajasta, joka oli wakuutettu Suomen maalaisten paloapuyhtiössä, arwataan 395 markaksi.

Ei kommentteja :