7.5.07

Maatiaisvoin valmistuksesta III.


Savo 89, 31.7.7.1888

Artikkelissa mainitaan lyhyesti myös voin värjääminen. (Koko juttu luettavissa kuvasta).

10. Mitä olisi huomioon otettawa talwiwoin walmistamisessa? Muuta erilaista walmistustapaa ei talwiwoi tarwitse kuin kesäwoikaan, paitsi että talwella on hywä wärjätä woinsa, se muutoin tulee walkoista. Ja koska woin wärjääminen on niin yleinen, että sitä ei kukaan tarwitse salata, eikä myös peljätä, että se tuottaa mitään hajua tai makua woihin tai maintoon, niin minä pidän sen aiwan tärkeänä, että woi wärjätään, jotta sille saataisiin se ulkonäkö, mitä siltä waaditaan nykyaikana. Woin wäriä saadaan nykyjään jokaisesta meijeritarwe-kaupasta.

[...]

Ei kommentteja :