17.5.07

Taloudellista ja Yleishyödyllistä - Kuinka kankaan wäri saadaan suojelluksi pesussa.


Wiipurin Sanomat 23, 29.1.1890

Jos etikkaa pannaan suorastaan pesuweteen, niin suojelee se waaleanpunaisia ja wihreöitä wärejä luopumista wastaan ja jos etikkapirttua lisätään huuhdeweteen, saawat sywäpunaiset waatteet, jotka owat waalenneet, wärinsä alkuperäiseen kirkkauteensa takaisin. Soodaliuos (soodan tulee olla puhdistettua) pysyttää purppurapunaiset ja sinisenharmaat wärit, ja potaskaliuos uudistaa mustat wärit willassa. Jos kankaan wärit owat wahingoittuneet ja muuttuneet raswasta, niin saawat ne entisen kiiltonsa ammoniakkiwettä käyttämällä (1 osa syöwyttäwää ammoniakkia 10 osaan wettä). Jos wärit owat muuttuneet lipeäaineitten waikutuksesta (potaska, sooda, syöwyttäwä kaalio eli natrio, ammoniakki j. n. e.), niin saawat ne entisen wärinsä takaisin etikkaa käyttämällä.

Ei kommentteja :