28.5.07

Ahtaat kengät.


Tampereen Sanomat 34, 20.3.1886

Lontoossa on äskettäin tapahtunut seuraawa seikka, joka suljetaan etenkin tanssiwan naiswäen huomioon. Neiti Ada Barnakou, erään kauppamiehen 19:wuoas tytär, käwi tanssiaisissa ja käytti ahtaita tanssikenkiä, jotka puristivat kowasti jalkaa. Siitä huolimatta hän tanssi kaiken yötä. Seuraawana aamuna oliwat jalat punaiset ja ajettuneet. Hän ei siitä huolinut, waan tanssi toisena iltana, mutta waipui mutaman tanssin jälkeen pyörtyneenä laattialle. Hän wietiin kotiin ja lääkärit sanoiwat, että neiti Ada oli saanut werenmyrkytyksen, sillä sukkien wäri oli mennyt puristukseta haawoitettuihin jalkoihin. Onnettoman hengen pelastamiseksi on täytynyt sahata molemmat jalat poikki.

[Sama uutinen on julkaistu myös mm. lehdissä Lappeenrannan Uutiset 23, 23.3.1886; Karjalatar 23, 24.3.1886]

Ei kommentteja :