27.5.07

Giftundersökningar.


Morgonbladet 284, 5.12.1878

Icke mindre an 216 från enskilda personer inlemnade profver hafva af ingeniör Lundberg under november månad undersökts. Deraf hafva 1 tapetprofver innehållit stor qvantitet arsenik. 19 tapeter och 6 tyger varit ganska starkt arsenikhaltiga, samt 7 tapeter och 6 tyger visat spår af arsenik. Dessutom har i mån af tid handlanden Alfr. Malmlunds lager undersökts och har der endast ett och annat prof med arsenik funnits.
Förutom de gamla gröna tapeterna med Schweinfurter- eller scheeles-grönt, som alla sutit(?) under andra tapeter, tycker här någon gång uppträda arsenik i röda eller rosafärgade tapeter, härrörande(?) från arsenikhaltig anilin. Då någon gång arsenikspår påträffats i blåa rullgardiner, som vanligen äro färgade med ultramarinblått, tyckes arseniken harrört från inblandning i klistret(?).

(H.B.)

Ei kommentteja :