9.5.07

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus myrkkykaupasta...


Suomalainen Wirallinen Lehti 87, 16.4.1888

Lehden julkaisemassa myrkyllisten aineiden luettelossa on myös väriaineita ja värjäykseen tai maalaukseen käytettyjä aineita.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus myrkkykaupasta sekä siitä, mitä muuten myrkyllisistä aineista ja tawaroista on noudatettawa. Annettu Helsingissä 14 p:nä Helmikuuta 1888.

(Jatkoa n:o 85)

A. Waarallista laatua olewien myrkyllisten aineitten luettelo.

[...]

2. Arsenikki, metallinen sekä kaikki sen yhdistykset, paitsi ne, joita maalariwäreihin käytetään.

[...]

10. Syankaliumi, sekä muut cyani-yhdistykset, paitsi ne, jotka sisältäwät rautaa, niinkuin keltainen ja punainen werisuola sekä berlinin-sini.

[...]

B. Wähemmän waarallista laatua olewien myrkyllisten aineitten luettelo.
1. Ammoniakki, syöpä.
2. Baryyttisuolat (hiilihappoinen, salpietarihappoinen baryytti ja klooribariumi).
3. Lyijytuhka (hopeanlehti, lyijyoksidi, massikotti, lithargyriumi).
4. Lyijysokeri (etikkahappoinen, lyijyoksiidi).
5. Sinuuperi, punainen (rikki-elohopea).
6. Syanirauta-kaliumi (werisuola, kali borussicum).

[...]

8. Gummi gutta.
9. Kali, syöpä (kalihydraatti, kuiwa wahi liwe).
10. Karbolihappo.

[...]

13. Kupariwihtrilli (siniwihtrilli, sinikiwi, rikkihappoinen kupari-oksiidi).
14. Kromihappo ja kromihappoiset suolat.
15. Helwetinkiwi eli lapis infernalis (nitras argenticus).
16. Natorni, syöpä (natronihydraatti, kuiwa tahi liwe).

[...]

19. Salpietarihappo (siewesi).
20. Suolahappo (kloori-wetyhappo).
21. Rikkihappo (wihtrilliöljy).
22. Tinasuolat.
23. Sinkkiwihtrilli (walkea wihtrilli, rikkihappoinen sinkkioksiidi, galisi-kiwi).
24. Etikkahappo, wäkewöity.
25. Myrkylliset wärit, joihin kuuluwat ne, jotka sisältäwät sinkkiä, kadmiumia, wismuttia, tinaa, kromia, antimonia, lyijyä, kuparia tahia arsenikkia.

Ei kommentteja :