7.5.07

Kaunis punamaali puu-huoneille.


Sanomia Turusta 8, 15.4.1851

Kaunis ja pysywä puna saadaan puu-huoneetten seiniin, jos maali walmistetaan ja pyhiitään seuraawalla tawalla. Wiiden werran sekaan punamultaa pannaan yksi werta rukiisia jauhoja ja wiisitoista wertaa wettä. Jos 5 naulaa punamultaa ja 1 naula rukiin jauhoja sekotetaan 15 naulaan wettä, niin saadaan sillä sekotuksella 40 kyynärän ala maalatuksi. Tynnyriin punamultaa tarwitaan 36 naulaa jauhoja 90 kannulla wettä, jolla taitaan pyhkiä 1440 kyynärän alaa. - Tätä maalia walmistaissa merkitään, että kiehuwaan weteen ensiksi pannaan jauhot ja sekotetaan, weden kiehuessa, hywin tarkkaan. Sitten wasta pannaan punamulta, joka myös tarkasti hämmennetään.
- Tätä maalia ei saa pyhkiä seinään maasta jaloin, pitkäwartisella harjalla; tämä työ pitää tehtämän oikein penselillä, niinkuin öljy- eli liimamaalia pyhittaissa, ja yläpuolelta alkain alaspäin.

- Yksi mies ennättää tällä tawalla, walmistain myös itse maalinsa, pyyhkiä 150 kyynärän alan paikoilla päiwässä. - Jos terwaa tahdotaan sekaan, niin on kukatiesi paras, jos maalattawa ensiksi punataan mainitulla tawalla, ja sitten erittäin, wasta punamaalin kuiwattua, päälle pyhiitään ehtosessa hywää ja selwää terwaa.

Ei kommentteja :