2.5.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 101. Siniwäri eli intiko.


Oulun Wiikko-Sanomia, 43, 28.10.1854

101. Siniwäri eli intiko.

Itä- ja Länsi-indiassa, Keski-amerikassa ja Afrikassa löytyy usiamilaisia kukostawia kaswaimia suku-nimellänsä Indigofera ja Nerium, joista intikoa walmistetaan. Saadaan sitä muutamista Euroopankin kaswaimista, nimeltänsä Isatis tinctoria ja Polygonum tinctorium, ja arwattawasti ei siis kaikki intiko olekkaan yhtä hywää, kun sitä niin monesta eri kaswaimesta walmistetaan.

Kaikki intiko tulee mainittuin kaswainten mehestä, jota warten ne surwotaan pieneksi ja puserretaan lujasti wääntimessä. Se samasta mehestä pohjaan laskeutuwa sakka on intikoa.

Enin intiko saadaan Itä-indiasta, warsinkin Bengalista; parhaaksi kiitetään sitä, joka tuodaan Guatimala'sta Etelä-amerikan maalta.

Ei kommentteja :