2.5.07

Myrkyllisiä kiiltokuvia.


Sanomia Turusta 144, 11.12.1880

Menneellä wiikolla ostiwat kuwernementinsihteri J. E. Sandelin'in lapset kiiltokuwia Weilin ja Göösin kirjakaupasta Jyväskylässä, ja kun oliwat niillä hetken leikitelleet, hawaittiin lapsissa hywin tuntuwa myrkyn waikutus. Kuwat tutkittiin sen perästä apteekissa, joka tutkimus toi selwille, että kuwien wäreissä oli suuri määrä arsenikkia. Muissa paikoissa myytäwänä olewat kiiltokuvat tullenewat myös tutkittawiksi. Ostakaat lapset kiiltokuwia warowaisuudella.

(K.-S.)

Ei kommentteja :