3.5.07

Gröna kaffebönar äro ofta farliga.


Åbo Tidning 57, 28.2.1885

Vid en undersökning af dylika, som gjorts af sundbetsbyrån i New-York, har man funnit, att de oftast äro förfalskade. De ämnen, som användas till att färga bönorna gröna, äro blykrom, berlinerblått, gulockra (med spår af arsenik), venetianskt rödt, arabiskt gummi, tegelsten och träkol. Vid analys af en kopp kaffe, som var kokt på dylika bönor, visade det sig, att det innehöll arseniksyra. Man bör derför alltid tvätta bönorna väl, innan de brännas.

Ei kommentteja :