7.5.07

Kemiallis- ja siementarkastuslaitoksen lyhyt uutinen


Sanomia Turusta 27, 3.2.1885

Täkäläisessä kemiallis- ja siementarkastuslaitoksessa on Å. T:n mukaan tammikuulla tehty 18 arsenikkitarkastusta, joista 6 tapettia ja yksi peittokangas sisälsiwät paljon arsenikkia.

Torilta ostettujen sawiastioiden laserruksessa on hawaittu niin paljon terweydelle wahingollista lyijyä, että terweyshoitokunta on kieltänyt näiden tawaroiden myynnin.
Tästälähin waatikoot ostajat myyjältä todistuksia näiden laserattujen sawiastioiden wahingoittamattomuudesta, jommoisia todistuksia muutamat myyjät jo woiwatkin näyttää.

Muista tarkastuksista mainittakoon läskiä, mettä, lannoitusaineita, multamaata, amykosta(?), karamelleja, rukiita sekä monenlaisia siemeniä.

Ei kommentteja :