6.5.07

Kaunis puna-maali.


Maamiehen Ystävä 40, 4.10.1851

Suomessa, armahassa koti-maassamme, on jo tullut tawaksi punata huoneiden sikä seiniä että kattoja. Tähän tarpeeseen käytetty, puna-mullassa keitetty, wäri eli maali on tawallisesti tumman ruskea ja siis pahan näköinen. Mutta tarwitseehan silmäkin ruokaa, sanotaan sanan laskussa. Siis tahdomme tässä neuwoa lukijoitamme walmistamaan kauniimpata, ja kirkkaampata puna-maalia, joka myöskään ei tule kalliimmaksi, kuin tawallinen, ja on yhtä hywä ja pysywäinen. Tätä on jo koitettu useammin paikoin ja nähtynä hywäksi. Maalia walmistetaan seuraawin tawoin:

Liemi keitetään kuin tawallisestikin wedessä, wihtrillistä ja rukiin jauhoista. Kuin liemi on walmis, sekoitetaan siihen puna-multaa, kuin tawallisesti, ainoastaan sillä eroituksella, että pannaan noin puolta wähemmän puna-multaa, kuin ennen wanhaan. Sitten pannaan jauhettua Hollannin riitua, ruotsiksi krita, siihen määrään, että keitos tulee sen näköiseksi, kuin kunkin mielestä on kauniinta. Jos wäri tulisi lii'an waalijaksi, riitua lisätessä niin paljon ett keitos tulis niin sakeaksi kuin waaditaan; niin sekoitetaan uudelleen punamultaa, ja sitä tehden riitua ja puna-multaa siksi, kuin keitos on sekä wäriltänsä että sakaudeltansa sen lainen, kuin sitä tahdotaan ja se olla pitää. - Lopuksi on ehkä wielä mainittawa, että riitu samoin kuin puna-multakin, jos owat karkeita, owat, pataan pannessa, ensin jauhettawat hywin hienoiksi tawallisella maalarin jauhin-kiwellä.

Ei kommentteja :