21.5.07

Parisiska moder.


Åbo Underrättelser 4, 14.1.1835

Till klädningar nyttjas rosenrödt, damasceradt atlas; kjolen framtill öppen och på båda sidor något uppknuten med broderade Atlasband. Underkjolen af hwitt Atlas broderad med rosenrödt silke och med tredubbel garnering af uttaggade rodenröda band. En halfshawl af blonder betäcker bröstet. Lifwet mycket utringadt på arlarne och ryggen. På håret en liten bord af swart sammet och röda plymer.

Till klädnings-ärmar nyttjas spetsar och blonder. Kjolarne mycket wida och, ikasom lifwet, ornerade med snören och tossar.

Blått är för ögonblicket den rådande modefärgen. Den modernaste blå färg är mycket ljus och måste hafwa ett silfwersken, hwarföre den också kallas Argentine.
Små hattar (Capotes) med en brän af swandun eller marabouts äro mycket bruklige. För öfrigt äro både hattar och Capotes mycket enkla. Under skygget sättes stundom en guirland af murgrön med små blå blommor.

Ei kommentteja :