21.2.20

Wäripsykologia ja menestys elämässä.

Turun Sanomat 6374, 14.2.1925

Amerikassa, missä osataan antaa neuwoja kaikkeen ja kaikesta, on keksitty, että syy siihen, miksi monet liitteet ja ammatinharjoittajat, kuten lääkärit, hammaslääkärit, asianajajat y.m. usein epäonnistuwat, on siinä, etteiwät he ymmärrä wärien psykologiaa. Erilaiset wärit waikuttawat eri mielialoihin eri tawoin ja antawat erilaisia waikutelmia asianomaisten persoonallisuudesta. Tämän wuoksi owat siis liikkeiden, wirastohuoneiden ja wastaanottohuoneiden wärit walittawat niin, että ostajat, asiakkaat ja potilaat saawat asianomaisesta juuri sen käsityksen, jonka hän tahtoo antaa persoonastaan ja toiminnastaan.

Tietenkin on tälläkin alalla ilmestynyt asiantuntijoita, ja rouwa Hazel H. Adleria näkyy pidettäwän parhaana heisiä, hän onkin nyttemmin täysin wakawasti ryhtynyt "wäritohtoriksi" ja oman ilmoituksensa mukaan "parantanut" monta sairasta ja kituwaa liikettä tietenkin sellaista, joiden elinwoiman puute on johtunut wärien psykologian ymmärtämättömyydestä ja laiminlyömisestä.

Niinpä kutsui kerran pari puuwillaleninkien, talousesiliinain ja muiden sellaisten hyödyllisien, joskaan ei erikoisen komeiden waatekappaleiden walmistajaa rouwa Adleria katselemaan toiminimen myyntihuoneistoa ja näyttelyä. Omistajat oliwat epätoiwoissaan. Kaikki ostajat, jotka saapuiwat, loiwat silmayksen pitkin seiniä ja poistuiwat sitten tekemättä pienintäkään kauppaa. Toiminimeä uhkasi wararikko.

Rouwa Adler opastettiin suureen, komeaan huoneistoon, jonka seinillä riippuimat useat, heleänsiniset samettilverhot ja jonka kalustona oli kallisaiwoisia mahonkihuonekaluja. Pienet, sirot puuwillaleningit ja kretonkiesiliinat näyttiwät sanomattoman wärittömiltä ja yksinkertaisilta tässä loistamassa ympäristössä - ja kuitenkin ne oliwat laadultaan aiwan ensiluokkaisia.

- Teidän leningeissänne ei ole mitään wikaa, mutta huoneet omat kokonaan hullusti sisustetut, selitti rouwa Adler.

Ja sitten alotettiin huoneiden uudelleen järjestely. Odotushuone tehtiin puutarhaa muistuttawaksi. Sen seinille maalattiin kirkkain wärein kukka- ja eläinkuwia. Näyttelyhuone jaettiin kolmeen pienempään huoneeseen. Yhdestä tehtiin suloinen pieni keittiö kaikkine tarpeineen, toisesta pieni puutarhatilkkuu, jossa oli kukkiwa hedelmäpuu. Kolmas sisustettiin aiwan yksinkertaisesti. Seinät warustettiin tummanruskeilla tapeteilla ja akkuniin pantiin waaleanpunaiset werhot.

Kaikissa näissä kolmessa huoneessa esiintyiwät leningit edukseen - tilauksia saapui tulwimalla, ja liike alkoi kukoistaa.

Hammaslääkäri, jonka odotushuone woi olla täynnä hammassärkyä potewia ihmisiä, tekee wiisaasti muistaessaan. että hammastautipotilas harwoin antaa arwoa huumorille. Siksi tulee hänen odotushuoneensa seinäin olla tapisoidut lewollisin, wiihtyisin wärein eikä seinillä saa olla mitään leikillisiä tauluja tai pilakuwia. Potilas wain ärtyy niistä.

Lopuksi kerrottakoon esimerkiksi eräästä awioerojutusta. Muuan pankinjohtaja haki awioeroa waimostaan sen perusteella, että tämä ennen awioliitioa oli antanut wääriä tietoja itsestään setä wiettänyt erittäin iloista ja huikentelewaista elämää. Rouwalla oli taitawa asianajaja, joka puolusti hänen asiaansa menestyksellä, mutta koko jutun käsittelyn ajan oli rouwa oikeudessa saapuwilla joka kerralla uuteen, mitä komeimpaan pukuun puettuna. Lisäksi hän käytti suuren osan ajastaan oikeussalissa huuliensa punan parantamisecn ja kaswojensa puuteroimiseen. Tämä oli kuitenkin amerikkalaisista jurymiehistä liikaa, ja rouwa häwisi jutun.

Ei kommentteja :